NOVINKY V SEKCI PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Vláda České republiky se v roce 2019 rozhodla zvážit reformu rámce své politiky pracovní migrace, aby zlepšila svou schopnost přilákat a udržet si takový typ mezinárodních migrantů, kteří by mohli nejlépe přispět k dlouhodobému hospodářskému rozvoji země.

PROJEKT MULTIKRITERIÁLNÍ BODOVÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ PRACOVNÍ MIGRACE DO ČR

Česká republika má v posledních letech stále napjatější trh práce s nízkou nezaměstnaností(2,5 % v 1. čtvrtletí 2022), vysokou účastí a omezenou rezervou pracovních sil. V příštích deseti letech bude kohorta nastupující na trh práce mnohem menší než v současnosti, což dále prohloubí nedostatek pracovníků na všech úrovních kvalifikace.

Podle analýzy MPSV bude v České republice ve střednědobém až dlouhodobém horizontu narůstat poptávka po vysokoškolsky vzdělaných pracovnících (mezi lety 2021 a 2026 se zvýší o 16%). Poptávka po některých profesích vyžadujících vysokoškolsky vzdělané pracovníky (např. stavební a
přírodovědné obory) by měla ve stejném období vzrůst až o 26 %. Existuje velký zájem o nábor talentů ze zahraničí a o udržení kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU v ČR, stejně jako o podporu migrace za znalostmi do ČR prostřednictvím absolventů VŠ.

Přesto se České republice nedaří přilákat vysoce kvalifikované pracovníky v takovém počtu, jak by si přála. Řešením je zavedení systému PBS, který by dokázal identifikovat, kteří migranti jsou pro rozvoj země dlouhodobě nejcennější, a nabídnout jim lepší podmínky než jaké umožňuje dnešní legislativní rámec.

Zaujala-li Vás tato problematika, máte k ní co říci, řešíte ji, neváhejte a podělte se s námi, pište přímo na můj email: sekce@kpms.cz