NOVINKY V SEKCI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Od 1. července přebírá Česká republika vedení v Radě EU a následující půlrok bude udávat směr celé EU. Inspirovalo mě to k tomu, podívat se, co lze využít ve vzdělávání u nás v organizacích. Letošní rok je evropským rokem mládeže, proto se dnešní tipy budou týkat především mladých do 30 let, ale využít se dají i jinde.

Z průzkumu Eurobarometr, ze začátku letošního roku vyplynulo následující: mladí považují za nejdůležitější zaměřit podporu na zlepšení jejich duševního a fyzického zdraví, ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu, zkvalitnění úrovně vzdělávání a odborné přípravy, boj proti chudobě a sociálním nerovnostem.

Skupina mladých mezi 18-30 lety, kteří nepracují, nestudují ani se neúčastní odborné přípravy je v EU (2021) 13,1%. V ČR 10,9%, nejméně v Holandsku 5,5% a nejvíce v Itálii 23,1%. Tito mohou využít nabídku iniciativy ALMA, která jim umožní vyjet na odbornou stáž do jiného státu EU (2-6 měsíců) a získat praxi pod vedením odborného mentora. Náklady jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu ESF+.

Nově mají mladí lidí jedinečnou možnost vyjádřit svůj názor k různým tématům a sdílet svoji vizi o budoucnosti Evropy na online platformě youthvoices.eu, dostupná ve všech jazycích EU, stačí nahrát hlasovou zprávu.

Pomoc mladým (a nejen jim) může e-learningový portál unwind.work, jenž je zásadním výstupem projektu UNWIND. Jeho součástí jsou online výuková videa, která pomáhají rozvíjet důležité průřezové dovednosti pro řízení kariéry, udržení zaměstnání a zvládání pracovního stresu. Součástí projektu UNWIND je i vzdělávací program pro mentory mladých lidí a manažery HR.

A na závěr několik tipů k využití finančních prostředků z Evropské komise: protože víme, že mladí lidé rád cestují je tu pro ně tzv. výměny mládeže (aktuální nabídky na facebookové stránce Youth Project CZECH REPUBLIC), rádi se zapojují do dobrovolnických aktivit (sborsolidarity.cz) či se aktivně zapojují do občanského života, projekty na podporu aktivity participace mládeže (více na www.dzs.cz, inspirovat se můžete např. iniciativou Europe Goes Local, která propojuje mládež se samosprávami měst.