SVAZ PERSONALISTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S.

Svaz personalistů České republiky je nestátní nezisková organizace, která sdružuje HR manažerky a HR manažery
a jednotlivé kluby personalistů z různých míst Česka. Cílem svazu personalistů je být celoživotním profesním partnerem HR manažerky a HR manažera a největším profesním sdružením v Česku zastřešujícím komplexní odbornou kvalifikaci personalistů.

Náplní činností svazu personalistů je výměna a sdílení informací z HR praxe formou setkávání, sympozií, konferencí, sociálních sítí, realizace profesní soutěže „Personalista roku“, pomoc při tvorbě legislativy v pracovně právních vztazích, odborná autorská činnost, realizace odborných národních a mezinárodních projektů podporujících rozvoj HR, spolupráce s vysokými školami při přípravě budoucích HR personalistek a personalistů, spolupráce s obdobnými organizacemi v zahraniční a zajišťování účastí na mezinárodních HR odborných aktivitách.

The Union of Human Resources Personnel of the Czech Republic is an Non-governmental organisation which groups together both HR managers and individual Human resources personnel clubs from various places within the Czech Republic. The aim of the Union of Human Resources personnel is to be a lifelong professional partner for HR managers as well as the biggest professional union providing all-embracing professional qualifications for human resources personnel in the Czech Republic.

The contents of the Union is to exchange and share the information from the HR practice in the form of meetings, symposiums, conferences, social networks, realisation of the professional competition of “The Human Resources Personnel of the Year” as well as support and help with creating legislature in Labour-Law relations, professional author activities, implementation of both national and international professional projects supporting HR development, cooperation with universities in training future HR managers, cooperation with professional organisations abroad and arranging the attendance at international HR professional activities.

SVAZ PERSONALISTŮ v číslech

Kolektivní a individuální členové

Spolupracující HR

Zaměstnanci členů

Spolupracující vysoké školy

Aktuality

Kontakty

Svaz personalistů České republiky, z. s.

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971 (svaz není plátce DPH)
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Antispamová ochrana - klikněte prosím na ikonu: Dům.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR