ZASEDÁNÍ SVAZOVÝCH SEKCÍ

V pondělí 19. září 2022 se uskutečnilo zasedání šéfů svazových sekcí. „V rámci našeho Svazu personalistů ČR fungují zájmové profesní skupiny – sekce – pro HR odborná témata, které aktivně zajímají pouze část členské základny, např. odborná sekce pro nábor a motivaci, odborná sekce pro BOZP atd.,“ říká Daniela Nyklová, tajemnice sekcí.

Na pracovním setkání jsme řešili aktuální HR témata, jako plánovanou novelizaci zákoníku práce, obsah listopadových HR konferencí pro členy, nebo zapojení našeho svazu do nových projektů ESF. „Je nesmírně přínosné potkat se se skutečnými profesionály z HR, kteří rozumí svému oboru, umí v něm vidět dál a nebojí se dát dobrou radu“, dodává Petr Otáhal, prezident svazu.

A kdo nyní stojí za odbornými svazovými sekcemi? Například zmiňovanou HR sekci pro pracovně-právní vztahy vede Naďa Boušková, sekci pro HR marketing Martin Kaleta, sekci pro odměňování vede Daniel Svoboda. O dalších odborných sekcích a jejich šéfech naleznete snadno informace na www.svazpersonalistu.cz.