PRACOVNĚ PRÁVNÍ NOVINKY 2023 – LEDNOVÉ HR BREAKFAST

Srdečně Vás zvu na lednové HR Breakfast dne 18. ledna 2023 v Olomouci, 19. ledna 2023 v Ostravě, 24. ledna 2023 v Praze a 26. ledna 2023 opět v Praze. Hlavním hostem bude JUDr. David Borovec a budeme sdílet mj. klíčové novinky v pracovním právu pro rok 2023.

„Zaměříme se na klíčovou rekapitulaci, co a jak se skutečně změnilo od Nového roku v novelizaci pracovně právních předpisů, upozorníme na nové judikáty, a také se zaměříme na zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, a to z pohledu současné české právní úpravy, ale zejména očekávaných změn snižujících flexibilitu těchto dohod z důvodu zvýšené informační povinnosti a konceptu „garantovaného objemu práce“ a „minimální odměny“, jak vyplývá z nové unijní úpravy (směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU).“ říká JUDr. David Borovec.

Účast je pro členy HR klubů zdarma, ostatní za poplatek. Budu velmi rád, když se některého z HR Breakfast budete účastnit osobně, případně předáte tuto informaci Vašim dalším kolegům v HR. Počet mít je omezen kapacitami sálů, proto Vás prosím o rychlou reakci.

Přihlašovat se na všechny HR akce můžete snadno na: www.svazpersonalistu.cz.