O NOVINKÁCH V HR NA UNIVERZITĚ

Na pozvání Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava virtuálně přednášel náš svazový prezident Petr Otáhal téměř stovce studentů a studentek denního studia. Mnozí z nich se chystají právě na dráhu personalistů a personalistek. Společně diskutovali o aktuálních problémech v HR a o trendech HR v pokovidové době. Studenti a studentky ocenili praxi přednášejícího a ten zase jejich zájem a aktivitu o toto klíčové manažerské téma.