NOVINKY ZE SEKCE PRO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Stát chce nalákat důchodce na trh práce. Nabízí slevu na pojistném a tím i více peněz, upozorňuje Petra Kubistová, vedoucí sekce.

Starobních důchodců je v Česku 2,3 milionu. Z toho něco přes 200 tisíc při penzi dál pracuje, což je podle státu málo. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce více aktivních důchodců, hodlá je proto finančně motivovat. V připomínkovém řízení je teď návrh na razantní změnu současného důchodového systému. Místo navyšování důchodů za odpracované roky nabízí stoprocentní slevu na sociální pojištění.“

Podle nejaktuálnějších údajů České správy sociálního zabezpečení z konce roku 2020 bylo v zaměstnaneckém poměru celkem 169 914 starobních důchodců. Přitom počet starobních důchodců se samostatnou výdělečnou činností, která zakládala účast na důchodovém pojištění, dosáhl téměř 34 tisíc osob.

Vzhledem k tomu, že má Česko přes 2,3 milionu starobních důchodců, je tedy podíl těch, kteří dál pracují, poměrně nízký. Ministerstvo proto chce důchodce navrhovanými změnami motivovat, aby na trhu práce zůstali déle.

„Zavedením slevy na pojistném pro pracující starobní důchodce dojde k jejich okamžité finanční podpoře, a to měsíčně, což přispěje k celkové finanční soběstačnosti a zajistí lepší sociální podmínky starobním důchodcům a jejich rodinám,“ uvádí ministerstvo.

Podle úřadu tak bude na rozdíl od současné právní úpravy ta navrhovaná efektivnější co do pomoci seniorům, finanční podpora bude významnější a okamžitá, a zvýší se tak i jejich kupní síla.

Úřad si od návrhu slibuje i to, že více důchodců na trhu práce pomůže firmám v době zvýšené poptávky po zaměstnancích. Zaměstnavatelé ovšem musí počítat se zavedením nových povinností souvisejících s administrací slev na pojistném. „Některých jiných povinností, konkrétně povinnosti vést důchodovou evidenci, je naopak řešení zbavuje – v tomto směru je tedy návrh neutrální,“ podotýká tiskové oddělení ministerstva.

Změna je ovšem zároveň dalším zásahem do státního rozpočtu. Návrh totiž uvádí, že dojde ke snížení příjmů z pojistného na důchodové pojištění ve výši 4,5 miliardy korun ročně. „Bude to ale kompenzováno nižšími výdaji na důchody, přičemž dlouhodobě se tyto efekty vyrovnají,“ avizuje ministerstvo.