GENDER STUDIES – MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI

V Knihovně Jiřiny Šiklové v Praze bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi Gender Studies zastoupené paní ředitelkou Johanou Jonákovou a Svazem personalistů České republiky Petrem Otáhalem.

„Smyslem memoranda je vytyčení okruhů spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů, partnerství na konferenci a vyhlášení soutěže „Firma roku – rovné příležitosti“ propagace a podpora rovnosti mezi zaměstnanci a edukace v české společnosti o diverzitě a rovnosti,“ říká k podpisu Memoranda Petr Otáhal.

Johana Jonáková k tomu dodává: „Digitalizace práce se stává čím dál tím aktuálnějším tématem na pracovním trhu. O digitalizaci práce přitom nelze přemýšlet jen jako o robotizaci a nahrazování lidské práce počítači či jinou technikou. Digitalizace úzce souvisí i s well-beingem a osobním rozvojem zaměstnanců a zaměstnankyň a tématy, jako je práce na dálku, vzdělávání, age management a tak dále. Může mít totiž nerovnoměrné dopady na zaměstnané muže i ženy napříč pracovními oblastmi. Pokud zaměstnavatelé s digitalizací práce naloží správně, sníží tak její negativní dopady.“