NOVINKY V SEKCI PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

V souvislosti s válkou na Ukrajině došlo k pozastavení programů ekonomické migrace, především programu „Kvalifikovaný zaměstnanec“ na Ukrajině a v Bělorusku. Vzhledem k nízké nezaměstnanosti a dlouhodobému nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců na českém trhu práce tak společnost Hofmann Personal Česká republika společně se Sdružením pro zahraniční investice AFI podporuje tento program a navrhuje přerozdělení kvót ve prospěch zahraničních pracovníků, kteří mají o práci v České republice zájem, ale roční kvóta pro jejich zemi je vyčerpaná. „Pokud letos budou čerpány na Ukrajině a v Bělorusku kvóty pouze v měsících leden a únor, zůstane nevyčerpáno 83 % kapacity programu pro tyto dvě země, což je přibližně 35 tisíc pracovníků,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal s tím, že další možností je pak také kvóty pro pracovní povolení zcela zrušit. Do hry by se pak mohly dostat země jako Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, Moldavsko, Černá hora, Kazachstán, Bosna a Hercegovina a Indie (kde si mohou žádat i pracovníci Nepálu a Bangladéše), Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán a Vietnam.