NOVINKY V SEKCI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Také jste toho názoru, že dnes se sebeřízené učení stalo hlavní metodou učení se dospělých lidí? A co nám s tím může pomoci? Sebeřízené učení (se) je v podstatě každé učení, při němž je sám učící se člověk iniciátorem, plánovačem, realizátorem a evaluátorem svého učebního procesu, tedy přebírá za své učení se plnou zodpovědnost. Více než 70 % všech učebních aktivit si dospělý člověk plánuje sám.
Pomoci mu může METODA SQ3R, RESP. PQ4R.
S = SURVEY / P = PREVIEW
Vytvořit si přehled, podívat se na obsah, úvod, závěr, zdroje, nalézt klíčové pasáže textu, hlavní myšlenky.
Q = QUESTIONS
Formulovat otázky, tj. jakým problémem se autor zabývá, k jakým závěrům dospěl, o co své závěry opírá.
R = READ
Pečlivě přečíst po částech, podtrhávat si, dělat si poznámky, výpisky.
R = REFLECT
Přemýšlet, tj. vymýšlet příklady, promýšlet vzájemné souvislosti.
R = RECITE
Opakovat, tj. shrnout, tvořit odpovědi na otázky, vytvořit schéma, myšlenkovou mapu, vypsat klíčová slova.
R = REVIEW
Celkově shrnout, převyprávět.
Znáte, využíváte, sdílíte? Pokud ještě ne, třeba jsme vás inspirovali 🙂