NOVINKY V SEKCI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Máme jedinečnou možnost zapojit se do dotazníkového šetření pod patronátem pracovní skupiny, která v letošním roce vznikla při sekci vzdělávání MS UNION. Cílem je dát nám zaměstnavatelům relevantní informaci o tom, jak se změnila oblast vzdělávání ve firmách za poslední tři roky.

Dotazník se věnuje především postojům a motivaci ke vzdělávání, preferovaným formám i tématům rozvoje. Ráda bych vás touto cestou poprosila o součinnost při sběru dat a vyplnění dotazníku. Můžete je vyplnit sami za sebe nebo jej rozeslat svým zaměstnancům a požádat o vyplnění je, budete tak mít více relevantních dat.

S celkovými výstupy budete seznámeni na počátku roku 2023. Předem velmi děkuji za vaše zapojení, věřím, že se nám podaří nasbírat dostatečný vzorek pro relevantní výstup. Dotazníky vyplňujte nejlépe obratem, nejpozději do: 15.12.2022.

 

ODKAZ NA DOTAZNÍK: https://www.surveymonkey.com/r/MSUNION_UNION