NOVINKY V SEKCI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

V srpnu letošního roku jsme dokončili mezinárodní projekt Erasmus+ Bildung+Digital?!, zaměřený na digitální vzdělávání dospělých v Evropě. Jedním z výstupů projektu bylo představení modelu SAMR (Ruben R. Puentedura), který se zabývá integrací ICT prostředků do výuky.

Tento čtyřstupňový model popisuje různé úrovně zapojení ICT z pohledu jeho vlivu na vlastní proces výuky a může pomoci při designu vzdělávacích aktivit:

Subtitution (nahrazení)
ICT je využito jen jako nástroj k tvorbě a použití tradičních materiálů. Typickým příkladem je využití textových editorů, prezentačních programů atp. Nedochází však k žádným funkčním změnám výuky. Až odstrašujícím příkladem je například vyfocení stránky knihy a jeho promítnutí na počítače či tablety žáků. Obrázek neumožňuje nic než prosté čtení, chybí jakákoliv přidaná hodnota elektronického textu.

Augmentation (rozšíření)
ICT je využito jako nástroj k tvorbě materiálů s rozšiřujícími prvky a didaktická pomůcka při klasické výuce. Jako příklad můžeme uvést třeba multimediální materiály vytvořené pomocí textového editoru – takový materiál obsahuje videa, galerie obrázků, odkazy na internetové zdroje, animace atp. Dalším příkladem je použití specializovaných aplikací s pevně vloženým obsahem či aplikace k procvičování učiva.

Modification (modifikace)
Díky prostředkům ICT lze upravit cíle výuky a mohou vznikat nové výstupy. Je výrazně podpořena vzájemná spolupráce žáků a učitelů. Příkladem je například vytváření učebních materiálů žáky, využívání online nástrojů ve výuce (vlastní blogy, online publikování). Žáci tak mohou v rámci studia vytvářet učební materiály navzájem například tvorbou společných internetových stránek. Vzájemně tak vytváří vzdělávací obsah, diskutují nad ním společně.

Redefinition (úplná změna)
Díky ICT lze realizovat zcela nové cíle, kterých by nebylo dříve možné dosáhnout. Je výrazně podpořena on-line spolupráce žáků a učitele a podpora učení 24/7. Příkladem je například využití nástroje Socrative během výuky k ověření získaných znalostí a získání možnosti okamžitě změnit průběh vyučovací hodiny na základě získaných výsledků. Díky on-line nástrojům, jako jsou blogy, diskusní fóra, LMS systémy je také podpořena vzájemná spolupráce žáků a učitele a to i mimo předem nastavený čas výuky.

Prezentaci SAMR modelu i dalších materiálů z projektu najdete na: www.aoacr.cz. Příspěvek připraven s využitím článku Libora Klubala, dostupný na: http://ipadvetride.cz/znate-samr-model/.