NOVINKY V SEKCI PRO ROVNOST – VÝZVA MPSV

Dnes Vás s Lenkou Prokopovou, vedoucí sekce pro rovnost, chceme informovat o možnosti podpory vašich aktivit v oblasti rovných příležitostí. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo příjem projektových žádost na výzvu s názvem: “Diverzitní a flexibilní pracovní kultura“. Cílem dotace je podpořit slaďování pracovního a osobního života zaměstnanců a zaměstnankyň nebo pomoci zaměstnavatelům získávat talenty a pracovat s nimi. O podporu mohou zaměstnavatelé žádat do 3. 8. 2023 a za tuto dobu mohou celkem vyčerpat 210 mil. Kč.

Více informací najdete v newsletteru, který je ke zhlédnutí zde: https://rovneprilezitosti.ecomailapp.cz/campaigns/render/32/d717240b1d34807ea9b675cf798fb2a6

Pokud máte zájem o odběr newsletteru, kde najdete informace o výzvě na podporu genderově nestereotypní volby povolání (možnost propojení zaměstnavatele – VŠ/SŠ/NNO), ale hlavně o podpoře výzvy na transparentní odměňování, je možné se přihlásit zde: https://rovneprilezitosti.ecomailapp.cz/public/form/1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088

MPSV bude dále podporovat firmy při vytváření nebo revizi tzv. kategorizace prací, kterou se připraví na možné budoucí povinnosti vyplývající z projednávané evropské směrnice o transparentním odměňování. Plánuje k tomuto účelu svolat „kulatý stůl“, na kterém by téma rádi probrali s někým, kdo má s transparentním odměňováním a s kategorizací prací zkušenosti. Půjde o neformální setkání tzv. programového partnerství (pokud budou mít členové zájem) s přizvanými hosty. Hledáme odborníky za řad HR, kteří by chtěli na kulatém stole o tomto tématu diskutovat a přinést své praktické zkušenosti.

Zájemci se mohou ozvat na můj mail sekce@kpms.cz, propojíme Vás se zástupci MPSV, kteří Vám sdělí detailní informace.