NOVINKY V SEKCI PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Vedoucí sekce paní Naďa Boušková upozorňuje na dvě změny platné od ledna 2023:

1) Na základě sdělení MPSV  č. 319/2022 Sb., se od 1. ledna 2023 pro účely nemocenského pojištění zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Redukční hranice:
– První redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 345 Kč (dříve 1 298 Kč)
– Druhá redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 2 017 Kč (dříve 1 946 Kč)
– Třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 4 033 Kč (dříve 3 892 Kč)

2) Na základě sdělení MPSV  č. 320/2022 Sb., se od 1. ledna 2023 zvyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na zdravotním pojištění.

Rozhodná částka pro zaměstnance:
– V pracovním poměru 4 000 Kč
– U dohod o pracovní činnosti 4 000 Kč (dříve 3 500 Kč)
– U dohod o provedení práce 10 000 Kč (beze změny).