NOVINKY V SEKCI PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Vláda ve středu 1. června 2022 schválila návrh zákona o cíleném podporování částečných úvazků, který nyní míří do Poslanecké sněmovny. Navrhovaný zákon zavádí slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pro zaměstnavatele ve výši 5% z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet.
Sleva se vztahuje na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně pro následující skupiny zaměstnanců:
– Osoby starší 55 let
– Rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů)
– Osoby pečující o osobu blízkou, která je odkázána na cizí pomoc a má minimálně stupeň závislosti II. (příspěvek na péči)
– Studenty středních a vysokých škol
– Osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce
– Osoby mladší 21 let (zde není podmínkou zkrácený úvazek)