NOVINKY V SEKCI PRO ODMĚŇOVÁNÍ

Partner naší sekce společnost TREXIMA jménem Hany Kohoutové, ředitelky úseku Podnikové poradenství Trexima, pro Vás má pozvání na: Vzdělávací program pro rok 2023, v oblasti odměňování a motivace – Akademii odměňování společnosti TREXIMA.

Akademie je určena zaměstnancům, kteří se ve firmách podílejí na odměňování a motivaci zaměstnanců od HR ředitelů a manažerů, přes Comp&Ben specialisty až k personalistům, kteří tuto oblast zastřešují. Akademie = 5 dvoudenních modulů během pěti měsíců od 1/23.  Seznámíte s problematikou odměňování, která je pro chod firem klíčová a klade na ně obrovské finanční nároky.

Moduly Akademie:
1/ Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů – 25. – 26. 1. 2023, Olomouc.
2/ Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost 15. – 16. 2. 2023, Olomouc.
3/ Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu – 22. – 23. 3. 2023, Olomouc.
4/ Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců 19. – 20. 4. 2023, Olomouc.
5/ Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd 24. – 25. 5. 2023, Zlín.

Vnímání mzdových nákladů se naštěstí v řadě firem už změnilo. „Jsme rádi, že už si většina firem uvědomuje, že je dobré se na ně nedívat jen jako na náklady, ale jako na investici a pak je nutné k nim takto přistupovat, tzn. vědět, zda se mi tato investice vyplácí,“ říká k této problematice Hana Kohoutová, ředitelka úseku Podnikové poradenství společnosti TREXIMA. „Naší ambicí je připravit absolventy na to, aby tohle zvládli nastavit a provozovat ve svých firmách,“ vysvětluje důvody vzniku uceleného vzdělávacího programu. Více se o akademii odměňování a možnostech přihlášení na www.trexima.cz/akademie-odmenovani