NOVINKY V SEKCI PRO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Co je nového v životním a existenčním minimu od ledna 2023 sumarizuje Petra Kubistová, vedoucí sekce pro kolektivní vyjednávání.

Vláda se dohodla na změnách ve státní sociální podpoře, které se chystají od ledna. Půjde především o zvýšení životního a existenčního minima, které má vliv na výpočet výše řady sociálních dávek. Přibližně o 30 procent také vzrostou přídavky na děti. MPSV zároveň na příští rok chystá úpravu, která zajistí spravedlivější zacílení příspěvku na bydlení.

Od ledna se s ohledem na inflaci znovu navýší životní a existenční minimum. V tuto chvíli se předpokládá nejméně pětiprocentní růst, přesný údaj vyplyne ze statistických dat. Částky životního a existenčního minima letos vzrostly už dvakrát, a to v dubnu a v červenci.

Od ledna se také počítá s úpravou přídavků na děti, které by se měly zvýšit přibližně o 30 procent, jak navrhuje Národní ekonomická rada vlády. Na přídavky na dítě dosáhnou domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny, od ledna se tedy díky růstu životního minima rozšíří i počet lidí, kteří na pomoc budou mít nárok. Přídavek na dítě představuje pravidelnou podporu pro rodiny s nižšími příjmy, které potřebují pomoc s náklady na výchovu a výživu svých dětí. Průměrná výše přídavku je letos 1100 Kč měsíčně na dítě, od ledna by měla narůst přibližně o 200 Kč. MPSV připravuje také další úpravu normativů, která by spravedlivěji odrážela náklady na bydlení.

„Normativy nyní zohledňují velikost obce podle počtu obyvatel. Data ale ukazují, že toto členění některé kategorie obcí neúměrně znevýhodňuje. Své opodstatnění již ztratila také rozdílná podmínka pro nárok na příspěvek na bydlení pro pražské a mimopražské domácnosti. To chceme narovnat a nastavit příspěvek na bydlení tak, abychom uměli pomoci přesně těm domácnostem, které mají vzhledem k poměru svých příjmů a nákladů na bydlení největší problémy,“ přiblížil ministr Jurečka. Tuto novelu chce předložit na podzim tak, aby mohla začít platit už od 1. ledna 2023. Vláda zároveň rozhodla o zvýšení normativů, které bude platit od 1. října letošního roku. Na webu MPSV je už nasazena nová kalkulačka, která slouží k orientačnímu výpočtu, zda máte na příspěvek na bydlení nárok, a v jaké výši.