NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Dnes se s Dennym Šturmem podíváme na velmi opomíjenou povinnost zaměstnavatelů – provedení zařazení objektu z hlediska zákona o prevenci závažných havárií. § 3 Zákona 224/2015 Sb. (o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi v platném znění) výslovně stanovuje:

„Provozovatel nebo uživatel objektu zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu (dále jen „seznam chemických látek“)“. Na základě seznamu chemický látek provede provozovatel součet poměrných množství nebezpečných látek a vypracuje protokol. Přesný postup výpočtu je uveden v příloze č. 1 k zákonu č. 224/2015 Sb.

Po provedení výpočtu mohou nastat čtyři různé výsledky:

  1. a) Protokol o nezařazení (≤2% množství)
  2. b) Protokol o nezařazení (>2% množství)
  3. c) Návrh na zařazení do skupiny A
  4. d) Návrh na zařazení do skupiny B

Protokol o nezařazení (§ 4 zákona)

Uživatel objektu zpracuje protokol o nezařazení, kde potvrzuje skutečnost, že množství nebezpečných látek, které jsou umístěny v objektu je menší, než množství uvedené v příloze č. 1 zákona o PZH.

Pokud je vypočtené množství menší nebo rovno 2 % z množství, která jsou uvedeny v příloze zákona, protokol o nezařazení se uloží u provozovatele pro případ kontroly.

V případě, že množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesáhne 2 % a zároveň nedosáhne 100 % množství uvedeného v příloze zákona, musí uživatel objektu do 1 měsíce zaslat protokol o nezařazení nebo jeho aktualizaci krajskému úřadu. Vzor protokolu o nezařazení je uveden v příloze č. 2 zákona.

V praxi může nastat situace, kdy jsou množství nebezpečných chemických látek nulová (malé provozovny, kanceláře apod.). V těchto případech je uživatel objektu povinen také deklarovat množství a musí vyhotovit protokol o nezařazení i když budou v příslušných oddílech vyplněny nulové hodnoty.

Uživatel objektu musí zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu uvedena.

Návrh na zařazení do skupiny A

Uživatel, který nakládá s množstvím nebezpečných chemických látek větším, než je uvedeno ve sloupci 2 a zároveň menším než ve sloupci 3 přílohy č. 1 zákona o PZH, navrhne zařazení objektu do skupiny A.

Návrh na zařazení do skupiny B

Uživatel, který nakládá s množstvím nebezpečných chemických látek větším, než je uvedeno ve sloupci 3, navrhne zařazení objektu do skupiny B.

Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B provozovatel předkládá krajskému úřadu. Krajský úřad po posouzení návrhu na zařazení vydá rozhodnutí o zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B a vyzve provozovatele k doložení bezpečnostní dokumentace.

 

 

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the heart.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR