NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Dnes Denny Šturm, vedoucí naší sekce připravil shrnutí ohledně Bezpečnostních postupů systému LOTO (Lockout/Tagout).

Systém Lockout/Tagout (zamknout/označit), zkráceně LOTO, je bezpečnostní procedura, která zajišťuje, že nebezpečné zařízení je správně vypnuto a nemůže být znovu spuštěno, dokud nejsou dokončeny všechny údržbářské nebo opravné práce.

Proces „zamknutí“ zahrnuje fyzické zajištění zařízení pomocí zámku, zatímco „označení“ zahrnuje připevnění visačky, která informuje ostatní o důvodu uzamčení a identitě osoby, která zařízení zamkla.

Často se setkávám s tím, že není jasné, zda stroj jen nevyrábí anebo se na něm dělá nějaká údržba. Také je popsáno mnoho úrazů, kdy by stroj spuštěn jiným zaměstnancem, protože si myslel, že už je hotovo.Dbát na to, aby bylo jednoznačně stanoveno, že se na stroji provádí nějaké úkony, je důležité zejména na zařízeních, která pracují s vysokým napětím, tlakem nebo teplotou, případně s mechanickými nebezpečími – válce, ozubená kola, nožové systémy…)

Rozdíl mezi Lockout a Tagout:

Ačkoli se termíny „Lockout“ a „Tagout“ často používají zaměnitelně, mají odlišné významy:
· Lockout – fyzické zajištění (uzamčení) stroje nebo zařízení pomocí fyzického zámku.
· Tagout – poskytuje dodatečné informace (označení) o důvodu a povaze uzamčení.

Je důležité si uvědomit, že zatímco uzamčení fyzicky zabraňuje spuštění zařízení, označení má informační charakter. V ideálním případě by pro maximální bezpečnost měly být použity oba postupy společně.

Příklady situací, kdy LOTO může selhat:

Nedostatečná příprava – pokud pracovníci nejsou řádně vyškoleni nebo nejsou k dispozici správné nástroje, může dojít k selhání postupu.

  • Nedostatečné označení – pokud visačka není jasně viditelná nebo neobsahuje všechny potřebné informace, může dojít k nedorozumění.
  • Předčasné odstranění zámků – pokud jsou zámky nebo visačky odstraněny před dokončením údržby nebo opravy, může to vystavit pracovníky riziku.
  • Více zdrojů energie – některá zařízení mohou mít více než jeden zdroj energie, který je třeba izolovat. Pokud některý z těchto zdrojů není správně identifikován a izolován, může to vést k selhání.

Doporučení pro předcházení těmto chybám:

  • Školení – pravidelné a důkladné školení všech pracovníků, kteří se podílejí na LOTO postupu, je nezbytné.
  • Důkladná kontrola – před zahájením by měla být provedena důkladná kontrola zařízení a identifikovány všechny zdroje energie.
  • Jasné komunikační protokoly – vytvoření jasných komunikačních protokolů mezi všemi pracovníky v oblasti může pomoci předejít nedorozumění.
  • Pravidelné revize – pravidelné revize a aktualizace LOTO postupů a nástrojů mohou zajistit, že všechny nové výzvy nebo změny v zařízení budou řádně zohledněny.
  • Používání kvalitního vybavení – investice do kvalitních zámků, visaček a dalšího vybavení mohou pomoci snížit riziko selhání.

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the house.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR