NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Na aktuální prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení upozorňuje Denny Šturm, vedoucí sekce.

Dne 22. 6. 2022 byly vládou České republiky na jejím zasedání schváleny prováděcí právní předpisy k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

Konkrétně se jedná o následující předpisy:
– Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
– Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
– Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
– Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
– Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
– Vyhláška č. 123/2022 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami

Od 1.7.2022 platí nový zákon 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce s VTZ. Výše uvedené legislativní předpisy jsou zatím ve formě schválených návrhů. V příštích aktualitách přinesu základní povinnosti pro provozovatele VTZ.