MARTIN FORTELNÝ – ZAMĚSTNANCI A FINANCE

Pokud jste se nemohli 22. června účastnit webináře Zaměstnanci a finance nebo si chcete webinář připomenout, můžete si pustit video záznam. Na webináři byly představeny výsledky průzkumu mezi více než 300 zaměstnavateli z řad členů klubů personalistů v ČR. Následovala panelová diskuse s Martinem Fortelným, Davidem Borgesem, Radkem Háblem a Matějem Kučerou. Moderuje Petr Otáhal.