ZAHAJOVACÍ KONFERENCE K TÝDNU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

V pondělí 7. listopadu 2022 se v hlavním sále zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové konala ZAHAJOVACÍ KONFERENCE K TÝDNU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH, kterou pořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací, dále Královéhradecký kraj, Národní pedagogický institut, náš Svaz personalistů ČR a Úřad práce ČR.

Smyslem konference bylo upozornit odbornou i širokou veřejnost na dynamické změny ve vzdělávání dospělých (Petra Kumová), nové formy učení (Robert Gamba) a podporu státu v rozvoji celé společnosti (Martin Horák, Blanka Švorcová, Richard Veleta). Jedním z řečníků byl i Petr Otáhal, prezident Svazu personalistů ČR, který upozornil na na pohledy zaměstnavatelů při vzdělávání zaměstnanců (prezentaci připravila Tereza Lipoldová ze společnosti Seduo).