VYŽÁDANÁ PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB – TU OSTRAVA

Živo na ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava! Po dvouletém on-line vzdělávání první letošní setkání s vysokoškoláky. V úterý 15. března 2022 probíhala přednáška studentům a studentkám ekonomických oborů o aktuálních trendech v HR oboru, zejména v oblasti náboru zaměstnanců a digitalizace HR procesů. Přednášky se ujal Petr Otáhal, prezident svazu personalistů, za podpory Kateřiny Kashi, předsedkyně akademického senátu.