VYPADÁ TO JAKO DIKTÁT, ALE…

Náš Svaz personalistů (SPČR) zastoupený prezidentem Petrem Otáhalem uzavřel po roce přípravy MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI s Unií zaměstnavatelských svazů (UZSČR) zastoupenou Jiřím Horeckým, prezidentem unie a Vítem Jáskem, výkonným ředitelem unie. UZSČR a S ČR mají na zřeteli společné zájmy a zájmy společné jejich členům, vyjadřující svou vůli spolupracovat a vzájemně se podporovat pro efektivnější dosažení vlastních poslání a cílů.