VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR!

Pojďte se zapojit do projektu HR Monitor® a sdílejte Vaše zkušenosti s odborníky z oblasti HR! Prostřednictvím HR Monitor® systematicky sledujeme situaci a nejnovější trendy v oblasti řízení lidských zdrojů. Jednotlivá dotazníková šetření jsou vždy zaměřena na atraktivní téma z oblasti HR. Aktuální vlna šetření se zaměřila na BENEFITY, které jsou v poslední době považovány za jedno z nejdůležitějších kritérií při posuzování atraktivity firem. Zapojit se můžete prostřednictvím vyplnění online dotazníku: https://dotaznik.dotaznikovecentrum.cz/hrmonitor2022 . Dotazník prosím odešlete ideálně dnes, nebo zítra 🙂 Není to nijak časově náročné. Komplexní výsledky šetření HR Monitor® jsou respondentům poskytnuty v elektronické podobě zdarma. V případě jakýchkoliv dotazů či podnětů neváhejte kontaktovat autory dotazníkového šetření ze společnosti Trexima na telefonu: 731 618 719, nebo na e-mailu: HRmonitor@trexima.cz. Moc Vám všem děkuji za zapojení! Petr Otáhal