VIDEO MEETINGY

V říjnu 2020 jsme zatím realizovali 14 HR digi meetingů s kapacitou 168 míst. Na listopad máme připraveno 19 HR digi meetingů s kapacitou 228 míst. Na základě Vašeho velkého zájmu byla doplněna nová témata a u některých přednášejících (např. JUDr. Borovec, JUDr, Kovacevic) byl rozšířen počet možných termínů. Vybírat a přihlašovat se můžete snadno na: www.kpms.cz. Příjemný víkend Vám přeje Petr Otáhal.