VALNÉ HROMADY KLUBŮ PERSONALISTŮ

V úterý 11. října 2022 se uskuteční v Pardubicích valná hromada Klubu personalistů Čech, z. s., a v pátek 21. října 2022 se uskuteční v Ostravě valná hromada Klubu personalistů Moravy a Slezska, z. s. Všichni členové HR klubů jsou srdečně zváni. Kromě spolkových záležitostí se bude řešit společná iniciativa ke zvýšení či zrušení kvót a rozšíření seznamu zemí v rámci problematiky zaměstnávání cizinců. V této souvislosti Vám bude předdstaven aktuální průzkum zaměstnávání cizinců v Česku.

Zájemci o účast se přihlašují na stránkách svazu personalistů: www.svazpersonalistu.cz.