VALNÁ HROMADA SPČR

Ve čtvrtek 6. září 2018 se uskuteční valná hromada Svazu personalistů České republiky. Na valné hromadě se bude projednávat práce svazu pro jednotlivé kluby personalistů v České republice v roce 2019 a plnění rozpočtu svazu. Takže žádná nuda  Podpořit nás přijede Mgr. Šturm, šéf Klubu personalistů Šluknovského výběžku a taky Ing. Pavel Nový, šéf Klubu personalistů kraje Vysočina.