SPOLUPRÁCE S AIVD

Náš Svaz personalistů České republiky a jednotlivé členské kluby personalistů sdružující stovky personálních ředitelů a personálních ředitelek z celé České republiky bezvýhradně podporují aktivity Asociace institucí vzdělávání dospělých shrnutých v „jedenácteru“ na jejích webových stránkách. V posledních týdnech intenzivně probíhají odborné debaty o celé řadě kroků Vlády ČR a jednotlivých ministerstev v oblasti zaměstnanosti a vzdělanosti občanů, které můžeme označit za nedotažené, či nešťastné. Argument: „Pracujeme ve spěchu“, není již v červnu 2020 vhodnou omluvou. Jsme nadále připraveni pomoci příslušným ministrům a jejich ministerstvům. Za Svaz: Petr Otáhal, prezident svazu.