SOUTĚŽ FIRMA ROKU

Společně s Lenkou Prokopovou, vedoucí sekce pro rovnost, pro Vás dnes máme výzvu: FIRMOU ROKU SE MŮŽE STÁT I VAŠE ORGANIZACE!

Gender Studies, o.p.s., vyhlásila 15. ročník soutěže o prestižní ocenění Firma roku: Rovné příležitosti. Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnavatelé působící v České republice v soukromé, státní i neziskové sféře bez ohledu na velikost, odvětví či oblast působnosti. Oceněni budou ti nejlepší zaměstnavatelé, kteří podporují rovné příležitosti žen a mužů.

Ročník 2023 se zaměří na téma digitalizace práce.

Co můžete získat? Prestižní ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, zpětnou vazbu nezávislé odborné poroty, možnost prezentovat dobrou praxi Vaší organizace ve speciálním čísle Zpravodaje Rovné příležitosti a na závěrečné odborné konferenci s účastí médií.

Slavnostní vyhlášení proběhne na závěrečné odborné konferenci 19. června 2023.

Více informací najdete na webové stránce: https://rovneprilezitosti.ecn.cz