SETKÁNÍ ŠÉFŮ SVAZOVÝCH SEKCÍ

Svaz personalistů České republiky má 9 odborných sekcí zaměřených na praktické okruhy v HR práci, např. sekci pro kolektivní vyjednávání (sekci vede: Petra Kubistová), nebo sekci pro BOZP (sekci vede: Denny Šturm) atd. Cílem sekcí je informovat HR napříč Českem o novinkách a sdílet informace odborného charakteru. V pátek 17. září 2021 proběhlo digitálně další setkání šéfů svazových sekcí. Plodná debata, skvělá atmosféra, těšení se na pracovní víkend 🙂 Daniela Nyklová, tajemnice sekcí.