PROPAGACE HR PRÁCE STOVKÁM STUDENTŮ

Díky nezdolné aktivitě paní Daniely Nyklové, tajemnice svazových sekcí, jsem měl v letním semestru tohoto roku několik on-line přednášek pro studenty a studentky vysokých škol denního i externího studia: Mnoho z nich bude v budoucnu pracovat v HR oblasti. Mezi spolupracující VŠ patří tradičně: Moravská vysoká škola Olomouc, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a dále Ostravská univerzita. Nově to byla i Mendelova univerzita v Brně, kde bylo na má vystoupení přes 130 studentů, dále Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Vystoupení zpravidla koreluje kolem aktuálních HR témat, která nejsou obsažena v odborné literatuře, nebo se dynamicky mění, a nejsou tak snadno dohledatelná. Zejména se jedná o pracovně právní vztahy, HR procesy, robotizaci a digitalizaci, nábor a motivaci, rovnost a diskriminaci, benefity, výchovu a vzdělávání zaměstnanců. A proč Vám to píšu? 1) Svaz se snaží sdělovat studentům aktuální informace o HR praxi. 2) Mnozí ze studentů budou v HR oblasti pracovat, a tedy budou vědět o našich HR klubech. 3) Abyste věděli, že propaguji náš svaz personalistů a HR kluby a za 4) Veřejná pochvala paní Daniele za přípravu mých vystoupení. Úspěšné a zdravé dny Vám přeje Mgr. Petr Otáhal, MBA, LL.M., prezident svazu.

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the house.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR