PŘÍPRAVY NA HR KONGRES V HRADCI KRÁLOVÉ V PLNÉM PROUDU

Připravujeme výjimečnou konferenci na výjimečném místě.

Nikdo z HR se do budoucna neobejde bez zevrubných znalostí principů a aplikace AGE MANAGEMENTU. Je třeba být připraven na dobu, která již klepe na dveře, a kterou nedokážeme již změnit. Proto s partnery svazu personalistů intenzivně pracujeme na přípravě osvětové konference k AGE MANAGEMENTU, která bude probíhat ve středu 19. dubna 2023 ve velké zasedací síni krajského zastupitelstva v Hradci Králové.

Našimi partnery jsou: Centrum investic, rozvoje a inovací zastoupené Janou Hanušovou a nejvýznamnější český hybatel tématu: spolek Age management zastoupený Ilonou Štorovou. Dalšími partnery pak jsou společnosti Trexima zastoupené Hanou Kohoutovou a Pavlem Puffem a Sodexo zastoupené Terezou Knířovou a Liborem Vrankou.

Na konferenci se můžete přihlásit již nyní na stránkách našeho svazu: www.svazpersonalistu.cz. Konference je tradičně pro členy HR klubů zdarma, výjimečně ji odemykáme zdarma i pro nečleny klubu.