PŘIPOMÍNKY K NOVELIZACI ZÁKONÍKU PRÁCE

V průběhu září jsme v naše Svazu personalistů České republiky připravili celé penzum připomínek k návrhu novelizace zákoníku práce z dílny MPSV. Naše stanoviska byla značně kritická, zejména v segmentu důkazního břemene, komplikací u dohod konaných mimo pracovní poměr u obou smluvních stran a složité řešení problematiky práce na dálku. Mám radost, že tato činnost, zejména šéfů svazových sekcí, rozvířila debatu ve veřejném prostoru (média, ostatní orgány státní správy, velcí zaměstnavatelé, další profesní a oborová sdružení). Petr Otáhal