PŘIJETÍ DO ASOCIACE PRO ROZVOJ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH VZTAHŮ

Svaz personalistů České republiky (dále jen SPČR) byl přijat za řádného člena Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (dále jen AKV). SPČR sdílí stejné hodnoty jako AKV.

„Našim záměrem je zvyšování úrovně kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv i dalších forem vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců a pracovních vztahů vůbec, jako předpoklad dosažení a udržení sociálního smíru, v zájmu prosperity zaměstnavatelských subjektů, a tím i zlepšování pracovních a životních podmínek zaměstnanců,“ říká Radovan Burkovič, 1. místopředseda AKV.

Členové SPČR mohou aktuálně navštívit dva zajímavé semináře AKV o pracovně lékařských službách v Brně a v Ostravě. I na ně se na tyto semináře AKV vztahuje významná členská sleva AKV.