NOVINKY ZE SEKCE PRO PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

Ing. Naďa Boušková, vedoucí naší sekce, pro nás připravila přehled zákonů, platných od pondělí 21.3.2022, které by měly zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům a usnadnit jejich zaměstnávání. Lex Ukrajina tvoří tři zákony, které umožní uprchlíkům získat dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany. Stanou se cizincem s trvalým pobytem, mají přístup k sociálnímu a zdravotnímu pojištění a volný vstup na trh práce.
Zákon č. 65/2022 Sb, o některých opatřeních v souvislosti z ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk ruské federace – zákon upravuje podmínky udělení dočasné ochrany a procesní otázky řízení, pravidla pro poskytování zdravotních služeb
Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti z ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace –
Zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti z ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost zákonů od 21.3.2022 do 31.3.2023
– Zákon o patřeních v oblasti zaměstnanosti se vztahuje na cizince kterým: byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana dle rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4.3.2022, kterým se zavádí dočasná ochrana vysídlených osob z Ukrajiny
– cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povolením k trvalému pobytu
– usnadnění vstupu na pracovní trh, není potřeba povolení k zaměstnání (modrá karta, jiná povolení)
– práci mohou uchazeči vyhledávat přímo, bez součinnosti s Úřadem práce
– stále musí být u zaměstnavatele veden v evidenci cizinců (§ 102 zákona o zaměstnanosti)
– zaměstnavatel má oznamovací povinnost na Úřad práce (§ 88 zákon o zaměstnanosti)
– v dokladech musí být vízový štítek nebo speciální razítko
– pořizuje se kopie dokladů, které se musí uchovávat 3 roky po ukončení pracovního poměru- účinnost zákona do 31.3.2023, doporučení přizpůsobit si k tomu datu smlouvy na dobu určitou