NOVINKY V SEKCI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Na pracovním trhu není stále dostatek kvalifikovaných zaměstnanců. A výhled není dobrý:
– výzkum PIAAC (poslední data jsou z roku 2012) 12 % dospělé populace si poradí pouze s jednoduchými texty a jednoduchými matematickými vztahy. Rozvinutou schopnost analyzovat komplexnější text nebo pracovat s matematickými informacemi má přibližně polovina dospělé populace.
– UNESCO, OECD nebo Evropská komise na základě mnoha studií a analýz varují, že každý pátý dospělý Evropan má nedostatečnou úroveň základních dovedností a většina těchto osob je zaměstnána.
– výsledky šetření v ČR z r. 2016 jsou přímo alarmující: 68 % respondentů nevidí nutnost se dále vzdělávat.
Jenže období průmyslu 4.0, automatizace, robotizace a digitalizace mění pracovní trh a požadavky na vzdělanost zaměstnanců rostou. V ČR klademe velký důraz na specializované a odborné vzdělávání a uplatnitelnost na aktuálním trhu práce (vzdělání získané ve školském systému), nikoli na celoživotní učení. A právě zde je potřeba, aby se mimo státem řízené instituce do rozvoje lidí zapojili zaměstnavatelé. Jen tak získáte potřebné zaměstnance s požadovanými znalostmi a dovednostmi. Mezi základní dovednostmi (anglicky basic skills), které by měl každý člověk mít, patří schopnost číst, psát a mluvit v rodném jazyce a používat čísla a matematiku v každodenním životě. Patří sem také dovednosti potřebné k používání základních technologií (PC, chytré telefony apod.). Lze zjednodušeně říci, že se jedná o čtení, psaní a řečové, numerické a digitální dovednosti, které používáme každý den a bez nichž není možný efektivní rozvoj v oblasti profesních či odborných dovedností. Základní dovednosti dělíme na čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost. Na ně se zaměřuje školní vzdělávání ale jak se ukazuje není dostatečné. Zejména u starších zaměstnanců nejsou tyto kompetence dostatečně rozvinuty (digitální gramotnost) a brání tak v kariérním růstu zaměstnanců samotných a tím i růstu a rozvoji firem. Jak říká Ivo Žižka, personální ředitel Třineckých železáren, „Firma potřebuje připravené zaměstnance pro ‚obsluhu‘ nových technologií, aby byla konkurenceschopná.“
A jak jste na tom u Vás, věnujete se rozvoji Basic skills vašich zaměstnanců? Možná je to dobrý tip na letošní vzdělávací aktivity. Je potřeba začít od základů a na nich pak stavět (dobrými tipy jsou např. kurzy finanční gramotnosti, pravidel pravopisu a stylistiky, základní IT kurzy apod.). Mgr. Daniela Nyklová, vedoucí sekce vzdělávání.