NOVINKY V SEKCI PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Dnes se zaměříme na nová pravidla a změny v poslední úpravě zákoníku práce, pokud jde o Dohodu o provedení práce a Dohodu o pracovní činnosti. Zpracovala pro nás vedoucí naší sekce Naďa Boušková.

Informační povinnost:
1) Informovat do 7 dnů od započetí výkonu práce
2) Informace musí obsahovat to, co není uvedeno v DPP/DPČ (postup při rozvazování + běh a délka výpovědní doby; odborný rozvoj; předpokládaný rozsah pracovní doby za den/týden + způsob rozvržení pracovní doby včetně vyrovnávacího období u DPČ); rozsah minimálního nepřetržitého denního odpočinku a nepřetržitého odpočinku v týdnu a poskytování přestávky na jídlo a oddech; odměny z dohody a podmínky poskytování, splatnost a termín výplaty odměny z dohody; orgán sociálního zabezpečení, kterému zaměstnavatel odvádí pojistné na sociální zabezpečení.

 

Změny v právní úpravě DPP/DPČ:
1) Povinnost písemně rozvrhovat pracovní dobu a seznámit zaměstnance min. 3 dny před začátkem směny + hlásit změny ve stejném předstihu. Lze si ujednat kratší dobu (nejméně 1 den), nutné dodatky dohod
2) Nárok na příplatek za práci ve svátek, práci v sobotu a neděli, noční práci
3) Překážky na straně zaměstnavatele prostoje, jiné překážky (naplánovaná směna na 8 hodin, zaměstnanec odpracuje pouze 4 hodiny, zbytek proplacen jako překážka ze strany zaměstnavatele)
4) Právo zaměstnance písemně požádat zaměstnavatele o zaměstnání ve stálém pracovním poměru, pokud DPP/DPČ v předchozích 12 měsících trvaly po dobu nejméně 180 dnů. Povinnost zaměstnavatele písemně s odůvodněním odpovědět do 1 měsíce od obdržení žádosti
5) Povinnost zaměstnavatele písemně bez zbytečného odkladu odůvodnit výpověď, pokud se zaměstnanec domnívá, že důvodem výpovědi bylo předchozí uplatnění jeho práv + pokud požádal zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi do 1 měsíce od doručení výpovědi.

 

Dovolená od 1.1.2024:
1) Trvání jedné a téže DPP/DPČ v příslušném kalendářním roce nepřetržitě alespoň 4 týdny
2) Odpracování alespoň 4násobek týdenní pracovní doby zaměstnance (80 hodin)
3) Týdenní pracovní doba ze zákona 20 hodin/týden
4) Zaměstnanec musí splnit dvě podmínky pro nárok na dovolenou = dohoda musí být nejméně 4 týdny a zároveň musí odpracovat nejméně 80 hodin
5) Po odpracování 80 hodin vznikne zaměstnanci nárok na dovolenou v délce 1/52. Za každých dalších odpracovaných 20 hodin se nárok na dovolenou navyšuje.

K tématu se znovu vrátíme na HR ON-LINE KÁVĚ JUDr. Davida Borovce 13.11.2023 od 10:00 h, členové svazu mají přístup zcela zdarma, nečlenové za poplatek.

 

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the plane.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR