NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

o tom jaké změny legislativy s dopadem na činnosti firem v oblasti BOZP platí, informuje Denny Šturm, vedoucí sekce:
1) Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (VTZ) Důvodem je zavádění nových technologií.  Jedná se o Elektrická VTZ, Tlaková VTZ, Zdvihací VTZ a Plynová VTZ. Novou povinností, kterou zákon zavádí, je ohlašování závažných nehodových situací u technických zařízení, kde zjevná škoda na majetku překročí pět milionů korun, pokud vznikla v souvislosti s provozem uvedených zařízení nebo pokud jsou tato zařízení přímo příčinou havárie. Účinnost od 1. července 2022.
2) Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků nabylo účinnosti 1. 11. 2021. Cílem nové úpravy na evropské úrovni bylo změnou směrnice 89/656/EHS poskytnout v přílohách I, II a III směrnice 89/656/ EHS návody, jejichž cílem je usnadnit a podpořit výběr přiměřených osobních ochranných prostředků pro příslušná rizika, aktivity a sektory a dále zajistit soulad s klasifikací rizik. Pro zaměstnavatele znamená tato změna aktualizaci oblasti poskytování OOPP. Jak nově vyhodnotit rizika jednotlivých profesí do nové tabulky (je přílohou NV), tak také zhodnotit poskytování OOPP dle platných příloh nařízení. Ostatní je stále platné – na základě vyhodnocení rizik poskytovat zaměstnancům potřebné OOPP, stanovit životnost a pečovat o stav OOPP.
3) Nařízení vlády č. 506/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí se stanou chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací.
4) Norma 33 1600 ed.2 Z2 – pro provádění revizí elektrických zařízení a spotřebičů.

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the cup.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR