NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Dnes pro Vás s vedoucím naší odborné sekce Denny Šturmem máme přehled nejčastějších nemocí z povolání v České republice za 10 let (2010 – 2020): Každý zaměstnavatel je povinen v rámci svých činností vyhodnotit rizikové faktory práce, které by mohly mít vliv na zdraví zaměstnance. Na základě kategorizace prací pak probíhá pravidelné sledování zaměstnanců v rámci periodických prohlídek. Důvodem je zamezení vzniku nemocí z povolání. Přesto se nemoci z povolání projevují. Níže najdete přehled nejčastějších nemocí z povolání.
1) Syndrom karpálního tunelu:
syndrom karpálního tunelu z přetěžování – trpí jím podstatně více ženy než muži (přibližně 7:3),
syndrom karpálního tunelu z vibrací – trpí jím výhradně muži, protože ženy téměř vůbec nevykonávají práci, kde hrozí toto riziko.
2) Kontaktní alergický ekzém – jedná se o zánět kůže vznikající stykem kůže s alergenem, který aktivuje imunitní buňky. Ty pak do kůže uvolňují dráždivé látky. Kontaktní alergický ekzém nejčastěji způsobují kovy (zejména nikl, kobalt a chrom), organická barviva, guma, některé složky kosmetických přípravků, epoxidy, akryláty, formaldehyd, lokální anestetika nebo dokonce i některé rostliny (zejména jehličí, chryzantéma, tráva, šťáva z břečťanu a dubu).
3) Svrab (sarkoptóza) – nemoc se projevuje velmi nepříjemným svěděním, oděrkami, pupínky a skvrnami na kůži. Přenáší se kožním kontaktem mezi lidmi, pohlavním kontaktem nebo kontaktem s kontaminovaným předmětem. Tímto onemocněním nejvíce trpí v povolání zdravotníci. Často se vyskytuje také v noclehárnách, ubytovnách a táborech.
4) Zánět průdušek (Astma bronchiale) – jedná se o chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest způsobené reakcí na celou řadu faktorů a podnětů okolního prostředí – nejčastěji prach, pyly, plísně, zvířata, roztoči, chemické látky a další alergeny. Častými faktory jsou také znečištěné ovzduší, kouření, teplota, stres a opakované infekce dýchacích cest.
5) Pneumokonióza uhlokopů prostá – toto onemocnění vzniká vdechováním minerálního a uhelného prachu do plic (plicních sklípků), což vyvolává jejich zánět, čímž dochází k poruše jejich funkcí. Nejvíce postihuje pracovníky, kteří přichází do styku s oxidem křemičitým, který se nejčastěji vyskytuje zejména v černouhelných hlubinných dolech (vyšší obsah SiO2), lomech, brusírnách skla, výrobnách porcelánu, ale také v některých oblastech stavebnictví. Vznik tohoto onemocnění trvá přibližně 15 – 20 let a postihuje nejčastěji lidi v průměrném věku kolem 54 let.