JAK VIDÍ HR BUDOUCNOST STUDENTI?

Dlouhá léta naše HR kluby spolupracují s Moravskou vysokou školou v Olomouci, a spolupráci lze označit za vynikající! Jedna z forem spolupráce je i pravidelná diskuze se studenty balakářského a navazujícího studia o aktuálních trendech v HR, vývoji HR a vlivu HR na českou společnost. Na pozvání dr. Omara Ameira přijel do školy Petr Otáhal, prezident svazu personalistů. Ve středu 11. května 2022 se (po on-line diskuzích) mohla po dvou letech uskutečnit „face to face“ na výše uvedené téma s přihlédnutím k využívání behaviorálního a kognitivního managementu. Za náš svaz vše organizačně na jedničku zajistila Daniela Nyklová.