DIGITÁLNÍ HR MANAŽER – VÝZVA

V úterý 8. března 2022 probíhala na Newton University přednáška DIGITÁLNÍ HR MANAŽER – VÝZVA, kterou pro studenty a studentky vysoké školy připravil náš svaz personalistů zastoupený Mgr. Danielou Nyklovou ve spolupráci s doc. Denisou Ježkovou, PhD. Do „první linie“ svaz vyslal Petra Otáhala, prezidenta svazu. Zaměřili jsme se na dynamické změny v HR, které jsou podepřeny probíhající digitalizací a robotizací, zejména v oblasti všech HR procesů, náboru zaměstnanců a výchovy a vzdělávání zaměstnanců. Využili jsme také poznatků Ing. Kamila Košťála, MBA, z konferencí Klubu personalistů Moravy a Slezska.