DIGITALIZACE PROCESŮ V HR POKRAČUJE

Za poslední dobu Ministerstvo práce a sociálních věcí přineslo nejednu inovaci (např. e-neschopenku, nebo elektronické potvrzení pro úřad práce). Tyto nástroje zjednodušily komunikaci mezi úřady a zaměstnavateli a přinášejí úsporu času personalistům. Na čem se dál pracuje? Jaké další časové a prostorové úspory můžeme díky digitalizaci v HR očekávat?

Proto se ve čtvrtek 15. září 2022 na Ministerstvu práce a sociálních věcí uskutečnila dlouho plánovaná schůzka Karla Trpkoše, náměstka pro řízení sekce informačních technologií, s Petrem Otáhalem, prezidentem Svazu personalistů ČR, Martinem Doležalem, šéfem svazové sekce pro digitalizaci v HR a Vítem Jáskem, ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů. A pro personalisty nemáme špatné zprávy 🙂

Do poloviny roku 2023 plánuje MPSV zeštíhlení administrativy spojené se zaměstnáváním cizinců a do poloviny roku 2024 plánuje kompletní digitalizace v oblasti výkaznictví ošetřování člena rodiny, dlouhodobé ošetřovné, karantén ap. Co může být dále ve hře? Další rozvoj e-neschopenky, nebo úprava zákoníku práce při uzavírání pracovně právních vztahů elektronickou formou. Unie zaměstnavatelských svazů i Svaz personalistů ČR jsou připraveni MPSV pomoci, aby priority digitalizace v HR odpovídaly skutečným potřebám personalistů v Česku.