ADVOKAČNÍ ČINNOST A VÝSTUPY SVAZU PERSONALISTŮ POLITIKŮM A ÚŘEDNÍKŮM

V rámci advokační činnosti jsme v období březen 2023 až 14. duben 2023 prostudovali a připomínkovali několik dokumentů pod vedením Daniely Nyklové, tajemnice svazových sekcí.

1) Národní program reforem na rok 2023. Dokument obsahuje seznam témat reforem včetně jejich návrhu a zdůvodnění v 10 okruzích: Reformy a veřejné investice, Digitální transformace,  Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, Vzdělávání a trh práce, Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19, Výzkum, vývoj a inovace, Zdraví a odolnost obyvatel, Energetika – REPowerEU, Pokrok v plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN a Fondy EU.

Závěr: k předloženému návrhu Národního programu reforem nemáme připomínky.

2) Návrh zákona, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z dílny MSP. Návrh ve specifických případech zavádí novou paušální náhradu nákladů exekuce, která bude vyplácena v případě, že exekuce bude zastavena pro bezvýslednost.

Závěr: k předloženému návrhu zákona nemáme připomínky.

3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony“, z dílny MŠMT. Návrh se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, schváleného usnesením vlády ze dne 27. dubna 2022 č. 332. Záměrem novely je zejména reforma doktorského studia, snížení administrativní zátěže a podpora elektronizace (zavedení Informačního systému vzdělávání – týká se vysokého i regionálního školství), podpora internacionalizace vysokého školství, komplexní řešení úpravy orgánů soukromé vysoké školy ad.

Závěr: k předloženému návrhu zákona nemáme připomínky. Řešené okruhy zejména v digitalizaci (informační systém) považujeme za aktuální a potřebné.

4) EU 40/23 Zahraniční příležitosti ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě V rámci této veřejné konzultace k zahraničním příležitostem ke vzdělávání (vzdělávací mobilita) v Evropě jsme se zúčastnili mezinárodního dotazníkového šetření.

Cílem této iniciativy je rozšířit nabídku zahraničních příležitostí k učení a výuce v Evropě, a to ve všech odvětvích a na všech úrovních formálního, neformálního a informálního učení, jako klíčové součásti Evropského prostoru vzdělávání. V rámci iniciativy:

  1. budou zjištěny překážky mobility ve vzdělávání
  2. budou vypracovány pokyny k jejich překonání
  3. bude podporována mobilita ve vzdělávání a případně budou určeny pobídky
  4. se vzdělávací mobilita stane sociálně inkluzivnější a šetrnější k životnímu prostředí a bude více propojena s digitálními vzdělávacími příležitostmi.

 

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the truck.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR