NOVINKY V SEKCI PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY

Dnes o tom, jaké jsou novinky při exekuci zaměstnance s Naďou Bouškovou, vedoucí naší sekce: zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zavádí paušální náhradu za provádění srážek při exekuci zaměstnance. Důvodem pro zavedení nároku na paušální náhradu nákladů pro plátce mzdy, je zcela nepochybně zvýšená administrativní zátěž zaměstnavatele související s jeho povinností provádět srážky ze mzdy povinného. Nově je tak ustanovení § 270 odst. 2 občanského soudního řádu doplněno  o nárok plátce mzdy nebo jiného příjmu, který v rámci výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy provádí úkony podle občanského soudního řádu, na náhradu nákladů spojených s jeho výkonem rozhodnutí. Za tyto srážky ze mzdy náleží nově plátci mzdy paušální náhrada nákladů výkonu rozhodnutí. Paušální náhrada nákladů je stanovena ve výši 50 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém plátce mzdy provádí srážky se mzdy nebo jiného příjmu. S vyšším počtem srážek k vydobytí většího počtu pohledávek vůči stejnému povinnému se tato částka nezvyšuje, částka 50 Kč je částkou konečnou. Tedy za každého zaměstnaného povinného, u kterého bude zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy, bude plátce dostávat paušální náhradu v této výši. K přiznání nároku není nutné tyto náklady nijak specifikovat ani přesně vyčíslovat. Exekuční řád obsahuje stejnou úpravu náhrady nákladů plátce mzdy v § 87 odst.3. Zaměstnavatel, poté co byl vyrozuměn o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci, může odečítat paušálně stanovenou náhradu nákladů ze sražených částek, které mají být vyplaceny nebo zaslány, buď přímo oprávněnému, popřípadě soudu, který sraženou částku rozdělí mezi oprávněné sám. Postup je stejný i v případě exekuce, kdy plátce mzdy ze sražené částky odečte náhradu nákladů a zbylou část pošle exekutorovi. V případě, že si zaměstnavatel náhradu nákladů ze sražené částky neodečte, jeho právo na náhradu nákladů zanikne, stejně tak v případě exekucí. Paušální náhrada nákladů výkonu rozhodnutí podle § 270 odst. (2) má postavení přednostní pohledávky, dokonce je jejich úhrada postavena před všechny ostatní přednostní pohledávky, což vyplývá z § 279 odst. (1) občanského soudního řádu. Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy se uspokojuje před všemi ostatními pohledávkami z první třetiny. Závěrem je důležité upozornit, že nárok na paušální náhradu nákladů vzniká plátcům mzdy pouze u výkonu rozhodnutí, případně exekucí, které byly zahájeny až po účinnosti novely zákona č. 286/2021 Sb., to je po 1.1.2022.

 

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the tree.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR