SLUNEČNÉ BRNO A K TOMU DÁVKA PERSONALISTIKY

V sobotu 26. března 2022 jsme přijali pozvání mezi studenty a studentky kombinovaného studia managementu na brněnské NEWTON UNIVERSITY. Nosná témata společné diskuze byla – turbulentní změny práce v personalistice. Zejména v oblasti náboru a motivace zaměstnanců, skutečných hodnotách benefitů, výchovy a vzdělávání zaměstnanců, diverzity managementu a digitalizace všech HR procesů a s tím spojených nároků na dovednosti v HR týmech. Skvělé na sobotním setkání se studenty byla vysoká míra interakce daná praktickými zkušenostmi studentů z trhu práce. Za svaz přednášel Petr Otáhal, koordinaci zajistila Daniela Nyklová, propagaci pak Marie Krátká a velký dík patří moderétorce a tutorce předmětu Renátě Ježkové.