ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA AKTIVIZACI ZAMĚSTNANCŮ 55+

Ve spolupráci s partnery ze Slovinska, Itálie a Portugalska rozjíždíme nový projekt Erasmus+ INTER-PUZZLE s cílem posílit mezigenerační dialog a vytvořit kvalitní vzdělávací příležitosti pro všechny generace.

V první fázi budou probíhat rozhovory, které budou užitečné pro přenos zkušeností a znalostí mezi mladší a starší generací. Výstupy rozhovorů budou podkladem pro tvorbu edukačních nástrojů, které budou podporovat mezigenerační učení v různých prostředích.

Příležitost vyzkoušet si tyto inovativní nástroje budou mít účastníci workshopů, které se uskuteční od září 2023 do června 2024. Informace o průběhu projektu najdete průběžně na Linkedinu.

Manažerkou projektu bude na české straně Mgr. Lenka Prokopová, vedoucí naší sekce pro rovnost.