PRÁCE Z DOMOVA Z POHLEDU WLB – JAK TO VIDÍ VÝZKUM?

Pandemie přinesla nové způsoby práce. Kvůli několika lockdownům musel být soulad mezi pracovním a osobním životem zvládnut optimálním způsobem. Podle některých výzkumů (Baert a kol., 2020) kolem 65,9 % pracovníků je spokojeno s častější prací z domova, protože se domnívají, že tento nový způsob práce je prospěšný, a zdůrazňují, že práce na dálku eliminuje nebo zkracuje dobu na cestu do práce a související náklady.

Pokud jde o prevenci stresu a syndromu vyhoření, téměř polovina (45,7 %) zažila méně stresu souvisejícího s prací, 44,7 % „zaznamenalo, že se mohou soustředit na svou práci lépe“. Pro 42,7 % by mohla být dlouhodobá práce na dálku dobrým způsobem, jak do budoucna snížit pravděpodobnost vyhoření. Kromě toho, více než polovina respondentů (55,7 %) se domnívá, že déle trvající práce na dálku má pozitivní vliv na rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem (Baert et al., 2020). Přibližně 57,2 % nepociťovalo žádný nepříjemný efekt při práci z domova ani nebyli rušeni rodinnými příslušníky.

Nicméně, v další nedávné studii Baerta a kol. (2020) se 27 % respondentů domnívá, že práce z domova „snižuje možnosti kariérního postupu a že brání jejich profesnímu rozvoji“ (29,4 %). Překvapivě respondenti s vyšším vzděláním mají negativní názor na práci z domova a s tím související kariérní postup (Baert et al., 2020). Dalším negativním dopadem pandemie je snížení komunikace a sociální interakce mezi spolupracovníky, což vede k pocitu odpojení se od organizační kultury. Ovšem hlavními negativními následky spojenými s prací z domova je „delší pracovní doba a potíže při vytváření vazeb s kolegy“.

Ve společnostech umožňující tuto formu práce se ukazuje, že home office vytváří příležitosti ke zlepšení produktivity zaměstnanců, neboť podporuje větší flexibilitu pracovního plánu (zaměstnanci jsou schopni si rozvrhnout svůj vlastní plán). V souladu s touto myšlenkou „několik článků uvádí, že pracovníci pracující z domova požadují méně dnů pracovní neschopnosti, jsou se svou prací více spokojeni a prokazují vyšší výkonnost“. Tímto způsobem jsou společnosti schopné snížit náklady související s chodem kanceláří.

Data z něj pro Vás připravila vedoucí sekce Lenka Prokopová.

 

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971 (svaz není plátce DPH)
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the key.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR