NOVINKY V SEKCI PRO BOZP

Je tady velká změna legislativy v oblasti vyhrazených technických zařízení, upozorňuje Denny Šturm, vedoucí naší sekce.
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn dne 30. 6. 2021 zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), který nahrazuje dosavadní legislativu týkající se bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
Zákon nabude účinnosti dne 1. 7. 2022 a zejména ruší dosud účinný zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Definuje vyhrazená technická zařízení jako tlaková, zdvihací, elektrická nebo plynová zařízení, která při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představují závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.
Před nabytí účinnosti zákona by všichni provozovatelé vyhrazených technických zařízení měli podniknout následující kroky:
– zpracovat pasport vyhrazeného technického zařízení, harmonogram revizí a plán údržby,
– provést kontrolu a doplnění průvodní a provozní dokumentace, a
– mít zpracovaný přehled o provozovaných vyhrazených technických zařízeních, ve kterém bude vyznačeno, o jaká zařízení se jedná, kde jsou instalována, kdy a kým u nich byly provedeny poslední revize, lhůty pro následující revize a plán zajištění pravidelné údržby.
Velmi důležitým ustanovením zákona je Zrušovací ustanovení, které má celkem dvacet pět bodů. Zákon od 1. 7. 2022 ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Zrušeny budou i vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., č. 85/1978 Sb. a č. 73/2010 Sb., tedy předpisy v současné době upravující konkrétní požadavky na VTZ. Také ruší vyhlášku č. 50/1978 Sb. a sedmou, devátou a jedenáctou část vyhlášky č. 48/1982 Sb. Tedy zákon neřeší jen VTZ, ale zasahuje i obecnou úroveň bezpečnosti technických zařízení. Zrušena bude i vyhláška o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.
POZOR na proškolení obsluh VTZ a proškolené zaměstnance dle Vyhlášky 50/1978 Sb., kterým končí platnost osvědčení. Není jisté, že nové vyhlášky budou vydány hned s novým zákonem.

Kontakty

Chcete vědět víc o tom, co Svaz personalistů dělá a řeší? Nebo máte téma, které by si mezi personalisty
zasloužilo víc pozornosti? Dejte nám vědět:

Svaz personalistů České republiky

Sídlo:
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
50°4'23.027"N, 14°24'27.455"E, nebo 50.0730631N, 14.4076264E

Korespondenční adresa:
Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek - zobrazit na mapě
GPS souřadnice:
49°41'2.426"N, 18°21'18.814"E, nebo také 49.6840072N, 18.3552261E

IČ: 07109971
DIČ: CZ07109971
Spolek veden u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 70344.

Telefon: +420 777 749 166

Kontaktní osoby:
Petr Otáhal, prezident svazu
E-mail: prezident@svazpersonalistu.cz

Simona Šutariková, tajemník svazu
E-mail: tajemnik@svazpersonalistu.cz

Odkazy na sociální síťě:

Kontaktní formulář

Please prove you are human by selecting the star.

*
» Zobrazit bližší informace o GDPR