JSME NEMOCNÍ ČÍM DÁL VÍCE

Podívejme se na kompletní čísla ohledně marodění v roce 2019. Vyšla obsáhlá analýza ČSÚ, tohle je jenom zlomek statistiky. V loňském roce bylo vydáno nejvíce neschopenek za posledních 10 let. Podle zprávy Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 nově nahlášeno přes 1,9 mil. případů pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz. To je oproti roku 2018 nárůst o 65 tis. případů. Již tradičně nastupovaly častěji do pracovní neschopnosti ženy, kterým bylo loni vydáno více než milion neschopenek  tj. (53% z celkového počtu vystavených PN). Za druhou polovinu roku 2019 bylo nahlášeno celkem 838,5 tis. případů pracovní neschopnosti pro nemoc. To je o 18 % více v porovnání se stavem za 2. pololetí předchozího roku. Tento nárůst může souviset se zrušením karenční doby od 1. července 2019, kdy je náhrada mzdy zaměstnanci vyplácena již od 1. dne pracovní neschopnosti. Při přepočtu na 100 pojištěnců bylo za celý rok 2019 nahlášeno 40,5 případů dočasné pracovní neschopnosti. Češi v roce 2019 stonali déle, celkem se jedná o 81 205 tis. dnů strávených v pracovní neschopnosti, o 5 % více než v předchozím roce. Pracovní neschopnost trvala v průměru 42,4 dne. Ženy strávily na neschopence v průměru o 2,5 dne déle než muži. V roce 2019 v České republice chybělo denně na pracovištích v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz v průměru 222,5 tis. pojištěnců, což bylo ve srovnání s předchozím rokem o 5 % více. Nejčastější diagnózou jsou již dlouhodobě nemoci dýchací soustavy, které v roce 2019 způsobily 37 % všech případů. Na druhou stranu onemocnění dýchací soustavy vyžadují nejkratší dobu pracovní neschopnosti ze všech diagnóz, konkrétně 15,5 dne na jeden případ. Druhou nejčastější příčinu pracovní neschopnosti představovaly nemoci pohybové soustavy, které loni 2019 tvořily pětinu všech případů. Tyto nemoci se vyznačují délkou trvání v průměru více než 2 měsíce (66 dnů) na jednu neschopnost. Za klubové sekce s přispěním Hany Vývodové připravila Daniela Nyklová.